Toz metalurji məhsullarının üstünlükləri və tətbiqləri

Pudra metallurgiyası, metal və ya metal tozu (və ya metal tozu və metal olmayan toz qarışığı) xammal olaraq, formalaşdırmaq və sinterləmək, metal materiallar, kompozit və müxtəlif növ məhsullar hazırlamaqdır.

Toz metallurgiyasının üstünlükləri:

1. Toz metalurji texnologiyası, xəlitəli komponentlərin ayrılmasını minimuma endirə bilər və qalın, qeyri-bərabər döküm quruluşunu aradan qaldırır.

2. Çoxsaylı növ kompozisiyaları asanlıqla həyata keçirə bilər və hər bir komponent materialının müvafiq xüsusiyyətlərinə tam təsir göstərir. Yüksək performanslı metal baza və keramika kompozitlərinin istehsalı üçün ucuz bir texnoloji texnologiyadır.

3. Formalaşdırma və avtomatlaşdırılmış kütləvi istehsal yaxınlığında şəbəkə həyata keçirilə bilər, beləliklə istehsaldakı mənbələrin və enerjinin istehlakını effektiv şəkildə azaldır.

4. Cövhərdən, tullantılardan, polad əriməsi çamurundan, yuvarlanan polad tərəzilərindən və metal qırıntılarını xammal kimi təkrar istifadə edə bilər. Materialın bərpasını və hərtərəfli istifadəsini effektiv şəkildə həyata keçirə biləcək yeni bir texnologiyadır.

5. Adi ərimə üsulu ilə istehsal edilə bilməyən xüsusi quruluşa və xüsusiyyətlərə malik materiallar və məhsullar istehsal edə bilər.

Toz metallurgiya məhsulları adi maşın istehsalından həssas alətlərə qədər geniş istifadə olunur; aparat alətlərindən böyük mexaniki sementlənmiş karbid mexaniki əmələ gətirmə maşınlarına; elektron sənayesindən motor istehsalına; mülki sənayedən hərbi sənayeyə; ümumi texnologiyadan inkişaf etmiş texnologiyaya, toz metallurgiyasına qədər geniş istifadə olunur. müddət görülə bilər.

Yuxarıda göstərilənlər toz metalurji məhsullarının əlaqəli xüsusiyyətləri və istifadəsi ilə əlaqədardır, inşallah bu məlumatlar toz metalurji məhsullarını başa düşməyinizə kömək edə bilər.


Göndərmə vaxtı: Mart-10-2021